وبلاگ

Our Latest News

استفاده از دانگل EZCast در 800 مدرسه بلژیک

راه حل ای زی کست پرو در 800 مدرسه بلژیک در طی مدت 3 سال به کار گرفته خواهد شد .

هدف از استفاده از راه حل EZCast PRO استفاده از تکنولوژی های جدید برای افزایش مشارکت دانش آموزان در کلاس است ، بدین صورت که معلم کلاس می تواند بر روی تبلت هر دانش آموز محتوای مورد نظر را انتقال دهد و این اجازه به دانش آموز داده می شود تا نوشته مورد نظر خود را بر روی محتوا بنویسد این کار باعث افزایش میزان یادگیری و به یادآوری مطالب برای دانش آموزان خواهد شد.

 

 

 

Search